Amacımız

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

İPC, 2007 yılında yenilikçi bir yaklaşımla, dünyadaki araştırma temelli ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış anne-baba eğitim programlarını* kültürümüze adapte ederek (büyük şehirlerde yaşayan, eğitim düzeyi yüksek, genç Türk aileler ile İstanbul’da yaşayan expat gruplar); günümüz anne babalarına gelişimi destekleyici ebeveynlik becerileri kazandırma ve bu sayede, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini tam potansiyelinde gerçekleştirme misyonuyla yola çıkmış danışmanlık merkezidir.

Anne baba olarak hepimiz çocuklarımız için en iyisini ister, çocuklarımızın sevildiğini bilmesi, mutlu hissetmesi ve başarılı olması için elimizden geleni yaparız. Ancak bazen tüm bunları sağlamak zorlayıcı bir işe dönüşür. Özellikle bilgi çağı ve dijitalleşme ile somutlaşan 21.YY koşulları, başta ebeveynler olmak üzere tüm bireyleri iş ve özel yaşamlarında çoklu görevleri yüksek hızda yürütme beklentisi ile karşı karşıya bırakmıştır. Günümüz dünyasının bu yüksek temposu ile çocuklarımızla sağlıklı bağ kurabilmenin ve iyi ebeveynlik yapabilmenin temeli olan duyarlılık, anlayış ve sabır gösterme rolü çoğu zaman taban tabana çatışmaktadır.

Bu noktada, İstanbul Parenting Class, modern ebeveynin rollerine ve günümüz çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarına odaklanan anne baba eğitim programları ve bebeklikten itibaren sunduğu bireysel danışmanlık hizmetleri ile size, hayal ettiğiniz gibi bir anne baba olabilmeniz ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeniz için yardımcı olmayı amaçlar.

İPC, ailelere bu desteği sağlarken Çocuk Gelişimi, Çocuk Yetiştirme ve Eğitim Bilimi alanlarında bugüne kadar birikmiş bilimsel bulguları temel alır. Ayrıca, bireyci ve toplulukçu kültürlerin çocuk yetiştirme modellerine özgü avantaj ve dezavantajları öncelikli olarak hesaba katar. Bu birikim ve yaklaşımımız, hem yerleşik hem expat aileler için büyük katkı sağlar.
Örneğin, gece uyumayan bir bebek ya da ekrandan uzaklaştırmaya çalıştığınız için öfke nöbeti geçiren bir okul öncesi çocuğu hepimizi zorlayabilir. Oysaki çocuklarımızın dilini anladığımızda ve sorunu çözmek için gerekli becerileri edindiğimizde çocuğumuzla aramızdaki ilişki çok daha kolay ve keyif verici bir hal almaya başlar.

Gelişimi destekleyici anne babalık uygulamaları öğrenilebilen becerilerdir. İstanbul Parenting Class’ın 2007 yılında yenilikçi bir yaklaşımla sunmaya başladığı ebeveyn eğitim programları ve bebeklikten başlayarak okul yaşları dahil alabileceğiniz bireysel destek hizmeti sayesinde çocuklarınızın gelişimsel ihtiyaçları ve bunların nasıl karşılanacağı konusunda donanımlı hale gelirsiniz. Ayrıca, çocukların zorlayıcı davranışlarının altında yatan nedenleri ve bu davranışlara nasıl müdahale etmeniz gerektiğini öğrenirsiniz.

Böylece;

  • Anne babalık rolündeki yeterlilik ve kendine güven hissinizi geliştirir,
  • Mutlu, sevecen ve karşılıklı olarak zevk alınan bir anne-baba-çocuk ilişkisi kurabilir,
  • Çocuğunuzun sosyal, duygusal ve zihinsel olarak tam potansiyelinde gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Üstelik, İstanbul Parenting Class eğitimi sayesinde, çeşitli anne baba eğitim kitaplarındaki ve internetteki birbiriyle çelişen binlerce bilgi arasında kaybolmaktan kurtulursunuz.

 

*Keys to Caregiving and Promoting First Relationships designed by Centre on Infant Mental Health, University of Washington.