CAS (TR)

CAS (Cognitive Assessment System):

CAS 5-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen yeni nesil bir bilişsel beceri değerlendirme sistemidir. Yeni nesil denmesinin sebebi, 2000’li yıllardan itibaren ön plana çıkan Bilişsel Psikoloji araştırmaları ve bilgi işleme modellerine dayanıyor olmasıdır. CAS nöropsikolojik yaklaşıma sahip bir değerlendirmedir.

Orijinali Amerika Ohio Üniveristesi’ne ait olan, uluslararası kabul gören bir değerlendirmedir. Türkçe kullanan çocuklar için geçerlik, güvenirlik çalışmaları İstanbul Üniversi’nden geniş bir ekip tarafından 2004 yılında başlamış ve şu anda tamamlanmış durumdadır. Dünyada kabul gören, güncel bir değerlendirme sistemine biz de kendi çocuklarımız için sahip olduğumuz için büyük bir mutluluk duymaktayız.

 

CAS değerlendirmesinin amacı çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini keşfederek başta okul ortamındaki akademik süreçler olmak üzere çocuğun öğrenmedeki tam potansiyelini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır.

 

CAS için ‘zihinsel işleyişin tomografisini çekiyor’ şeklinde bir benzetme kullanılıyor. Bu yoruma içtenlikle katılıyoruz. Zihinsel işleyişe dair bu denli derinlikli bilgi sahibi olmak, çocukla ilgilenen ebeveyn, öğretmen, danışman hepimize doğru yönlendirme kapasitesi bakımından büyük katkı sağlamaktadır.

 

Uygulama sonunda Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıllık olarak isimlendirilen 4 ana kategori altında görsel hafıza, algısal dikkat, düşünme akışının kontrolü, söz dizilimlerinin organizasyonu, nesnelerin mekandaki konumunu algılayabilme gibi 12 farklı yetenek alanına dair yorum yapmak mümkün olmaktadır. Bu bakımdan CAS, bize oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

 

Uygulama ortalama 1 saat 15 dk kadar sürmektedir, yerleşme hazırlıkları ya da ihtiyaç molaları gibi bölünmelerle 2 seansı dolduran bir süre gerektirmektedir. CAS çocukla karşılıklı oturarak bir masada uygulanır; uygulamada kağıt, kalem kullanımına dayalı çeşitli materyaller yer alır.

 

CAS sayesinde İPC olarak, bebeklikten başlayıp üniversite giriş yaşlarına kadar çocukların gelişimini bilimsel ve güvenilir bir araçla takip edebiliyoruz ve bu doğrultuda güvenilir işe yarar gelişimsel tavsiyeler üretebiliyoruz. CAS’in uluslararası olarak kabul gören bir sertifikası olduğu için, okul başarısının sosyal uyum açısından da özel önem taşıdığı expat ailelerin çocukları için de çok faydalı olacağını öngörüyoruz. Yurtdışında yaşayan ailelerin de eğitim sürecinde destek aldığı okul psikologları, öğretmenler, danışmanlar gibi diğer uzmanlarla CAS raporu üzerinden gerekli durumlarda rahatça iletişime geçebilmekteyiz.

 

CAS, özellikle ilkokul başlangıcı, ortaokula geçiş ya da lise sınavlara hazırlık sürecinde olan ya da ev sahibi kültürün eğitim sistemine uyumlanma sürecinde olan expat öğrenciler için hem okul başarısını hem de  okul dışı tüm öğrenme deneyimlerini desteklemek için çok faydalıdır.

 

5-17 yaş aralığındaki yerleşik öğrenciler ve expat ailelerin çocukları için CAS’i içtenlikle öneririz. Çocuğunun zihinsel işleyişine dair derinlikli bilgi sahibi olup hem akademik hem de sportif ve sanat etkinlikleri gibi tüm öğrenme süreçlerinde çocuğunu daha iyi yönlendirebilmeyi isteyen aileler CAS uygulamasına davetlidir.