Bebek Gelişim aşamaları 6 – 12 Aylık

ZİHİNSEL GELİŞİM

Eskiden bebeklerin, dili öğrenene kadar düşünme ya da karmaşık fikirler üretme becerisi olmadığına inanılırdı. Bugün ise bunun tam tersinin doğru olduğunu biliyoruz. Çok erken aylardan itibaren bebekler çevrelerinin farkındadır ve çevreyi keşfetmeye çalışırlar. İşte, bebeğinizin 6-12 aylık dönemde içinden geçtiği zihinsel gelişim aşamaları:

6-9 Aylık Dönem:

Dahice araştırma metodları kullanarak, bilim insanları bebeklerin çok erken zamandan itibaren dünyanın nasıl işlediğine dair fikir sahibi olduğunu gösterdiler. Bu dönemde bebeklerin çoğu:
• “İmkansız” olaylara (örneğin, sıradan bir nesnenin kendiliğinden havada asılı durması gibi) daha uzun süre bakar
• Canlı ve cansız nesneleri birbirinden ayırır ve cansız nesnelerin hareket edebilmesi için dışarıdan bir güce ihtiyaç olduğunu anlar
• Farklı sayıda nesne gösteren resimleri (örneğin, üzerinde 3 elma ve 4 elma olan resimleri) ayırt edebilir
• Nesnelerin göreceli büyüklüklerini hesaba katarak ne kadar uzak ya da yakın olduklarını kestirebilir

9-12 Aylık Dönem:

Büyüdükçe bebeklerin çoğu:

• Şu anda görüntüde olmasa bile bir nesnenin var olmaya devam ettiğini anlar
• Basit komut ve sorulara jestler ve hatta kelimeler aracılığıyla cevap verir
• Jest ve hareketleri taklit eder
• Nesnelerin fiziksel nitelikleriyle bilinçli şekilde deneyler yapar. Örneğin, bir kaba nesneleri nasıl sığdığına bakar ya da kabı ters çevirince ne olacağını inceler.
• Resimli kitaplara bakmaktan keyif alır

SOSYODUYGUSAL GELİŞİM
Sosyo-duygusal gelişim bebeğin kendini fark etmesi ve kendi kendini düzenleyebilmesi anlamına gelir. Yapılan araştırmalara göre dikkat gösterebilme, bir aktiviteden diğerine geçebilme ve başkalarıyla anlaşabilme gibi becerilerle kendini gösteren sosyal ve duygusal gelişim okula hazırlığın en önemli parçasıdır. İşte, bebeğinizin 6-12 aylık dönemde içinden geçtiği sosyoduygusal gelişim aşamaları:

6-9 Aylık Dönem:
Bu dönemde bebeklerin duygu repertuarı genişler ve tanıdık kişilere karşı güçlü bir tercih sergilerler. Çoğu bebek:
• Şaşkınlık, kızgınlık, üzülme gibi net şekilde ayrışan duygular sergiler
• Tanıdık kişileri ve yabancıları ayrıştırır
• Dile ve jestlere aktif şekilde cevap verir
• Bir oyuncağı düştüğünde ya da elinden alındığında memnuniyetsizliğini anlatır
9-12 Aylık Dönem:
Bir yaşa yaklaşırken taklit ve kendi kendini düzenleyebilme becerisi önem kazanır. Bebeklerin çoğu:
• Parmaklarıyla kendi kendilerini besleyebilir
• Bir bardağı iki eliyle tutabilir ve yardımla bardaktan içebilir
• Giydirilirken kollarını ve bacaklarını kaldırabilir
• Basit hareketleri taklit edebilir
• Birincil bakımverenden (anne veya bakıcı) uzaklaştırıldığında endişelenir

DİL GELİŞİMİ
Bebekler ilk doğduklarında dili hiç bilmezken birkaç yıl içinde yaratıcı şekilde hikaye üreten ve anlatan aktif iletişimcilere dönüşürler. İşte, bebeğinizin 6-12 aylık dönemde içinden geçtiği dil gelişimi aşamaları:

6-9 Aylık Dönem:
Ses çıkarmalar artar. Bu dönemde bebekleri çoğu:
• Tekrarlamalı şekilde anadilin seslerini gevelemeye başlar (sağır çocuklar da el hareletleriyle geveler)
• “Merhaba” ve “Güle güle” gibi basit kelimeleri ve iki kelimelik ifadeleri el hareketleri ve jestlerle eşleştirirler
• Sesli ve sesli olmayan iletişimi ilgilendikleri şeyleri göstermek ve diğer kişileri yönlendirmek için kullanırlar

9-12 Aylık Dönem:
Bu dönemde çocuklar konuşmaya hazırlanmaktadır. Birinci doğum günü civarında dil üretimi ikiye katlanır. Bu dönemde bebeklerin çoğu:
• Tanıdık kişilerin ve nesnelerin isimlerini anlar
• Beden dili ve yüz ifadeleri ile söyleneni anladıklarını gösterir
• Birkaç kelime söyler
• Net bir şekilde söylenen “hayır” kelimesine yaptıkları şeyi durdurarak cevap verirler.

BEDENSEL GELİŞİM
Bebekler gözlerini, ağızlarını ve bedenlerini kendilerini rahatlatan insanlara ve ilgi çekici nesnelere doğru hareket ettirmeyi severler. Sadece kendilerini istedikleri nesneye doğru yöneltmekle kalmaz aynı zamanda nesneleri de kendilerine doğru çekerler. İşte, bebeğinizin 6-12 aylık dönemde içinden geçtiği bedensel gelişim aşamaları:

6-9 Aylık Dönem:
Bebeğiniz hareketli hale geldikçe onu güvende tutmak önemli bir mesele haline gelmeye başlar. Bu dönemde bebeklerin çoğu:
• Emekler
• Eşyaları tutar ve kendine doğru çeker
• Nesneleri bir elinden diğer eline geçirebilir

9-12 Aylık Dönem:
Bu dönemde bebeklerin çoğu:

• Destek almadan oturabilir
• Yardımsız ayakta durabilir
• Yardım alarak yürüyebilir
• Bir topu yuvarlayabilir
• Nesneleri atabilir
• Başparmağını ve işaretparmağını kullanarak nesneleri yakalayabilir
• Oyuncaklarını düşürüp alabilir.

 

Sinem Olcay Kademoglu
Uzman Psikolog (Aile ve Çocuk Gelişimi)