Çocuğum Okula Hazır mı?

ÇOCUĞUM OKULA HAZIR MI?

Çoğu ebeveyn için çocuğunun sırt çantasını takıp, okulun kapısından girdiği ilk gün hayatının en önemli ve en gurur verici anıdır.  Bu tarihi, çocukların eğitim-öğretim hayatına geçişinin resmi başlangıcı olarak elbette ki görebiliriz ama aslında çocuklar dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan itibaren bugün için hazırlanmaktadır.

Günümüzde okullar ve okulların temsilcisi diyebileceğimiz öğretmenler çocukların akademik eğitime hazır olup olmadığının değerlendirilmesi konusuna fazlasıyla vurgu yapmaktadır. Ebeveynler de doğal olarak ilkokula başlayacak çocukları için benzer kaygıları taşırlar ve çocuklarını akademik eğitime hazır hale getirecek unsurların neler olduğunu merak ederler. Biz de bu ayki yazımızda, çocukların eğitim hayatına iyi bir başlangıç yapabilmesi için okul yaşına kadar hangi temel becerileri kazanmaları gerektiğini detaylandırmak istedik.

Çocuklar öğrenmeye hazır olarak dünyaya gelirler ve çevrelerinde dönen dünyayı anlamlandırma konusunda oldukça meraklıdırlar. Beyin, gelişimini doğum sonrasında tamamlayan tek organdır. Yaşamın ilk 5 yılı boyunca beyinde trilyonlarca nöron bağlantısı kurulur. Bir çocuğun ilk yıllarda çevresindekilerle kurduğu ilişkiler ve yaşadığı deneyimler beyninin nasıl geliştiğini yakından etkiler. Çocuklar için en iyi öğrenme metodu, sevdiği ve güvendiği kişilerle birlikte günlük hayatı paylaştığı ve öğrenmenin bir eğlenceye dönüştüğü zamanlardaki öğrenmedir.

Çocukların istekli birer öğrenci olabilmeleri için şu 4 alanda iyi gelişmiş olması gerekir:

  • Dil ve Okuma-Yazma Becerileri

Dil becerisi, okuma-yazma becerilerinin temelini oluşturur.  Bir çocuk beden dili, jestler, sesler ve kelimeler aracılığıyla iletişim kurmayı öğrendikçe, ileride kitaplara duyacağı ilgi ve okuduğunu anlama kapasitesi de artar. Bu sebeple,  çocuğunuzla bol bol konuşun, ona sesli şekilde kitap okuyun ve şarkı söyleyin. Bu sayede onun dili anlama ve kullanma becerisini harekete geçirmiş, iletişim becerilerini güçlendirmiş ve okuma isteğini arttırmış olursunuz.

 

  • Düşünme Becerileri

Çocuklar doğumdan itibaren çevrelerindeki olayların, durumların nasıl işlediğini anlama ihtiyacı duyarlar. Bu anlamlandırma işine basit eşleştirmeler yaparak başlarlar:  “Bağırırsam babam gelir” gibi. Büyüdükçe anlaması çok daha zor bağlantıları bile kurabilir hale gelirler. Çocuklar günlük hayat tecrübesi içerisinde sayma, sınıflandırma gibi basit matematiksel kavramları anlar hale gelir ve okulda gerekli olacak problem çözme becerileri geliştirirler. Örneğin, 2 yaşındaki bir çocuk atıştırma vaktinde yanında bir arkadaşı daha olduğu için birden fazla kurabiye getirmesi gerektiğini hesaplayabilir.

 

  • Öz-kontrol Becerisi

Öz-kontrol dediğimiz duyguları düzgün şekilde ifade etme ve yönetebilme becerisi okul başarısı için oldukça önemlidir ve sağlıklı gelişimin özüdür. Öz-kontrol becerisi sayesinde arkadaşlarla işbirliği yapabilmeyi, hayal kırıklıklarıyla başa çıkabilmeyi ve çatışma çözmeyi başarırlar. Çocuklar bu becerileri başkalarıyla etkileşim halindeyken ve büyüklerden duygular konusunda rehberlik aldıkça geliştirirler.

 

  • Özgüven:

Eğer bir çocuk kendini yeterli hissediyor ve kendine güveniyorsa zorlukların üzerinde gitmeye ve denemeye daha istekli olacaktır ve bu istek okuldaki akademik başarı için oldukça önemlidir. Özgüven, aynı zamanda arkadaşlarla iyi anlaşmak ve okul ortamında sıkça karşılaşılan paylaşma, rekabet ya da arkadaş edinme gibi sosyal zorlukları çözebilmek için de çok gereklidir. Özgüvenli çocuklar diğerlerinin kendisinden hoşlandığını bilir ve akranlarla kurulan ilişkilerin tatmin edici ve eğlenceli olacağını öngörürler.

 

Eğer yaşamın ilk yıllarında çocuğunuza bu becerilerin gelişimine fırsat veren ortamı sunabilirseniz, ilerideki okul hayatı için en büyük yatırımı yapmış olursunuz.  Hatırlamalıyız ki her çocuk kendine özgü ve kendi hızında bir gelişim sergiler. Bu gelişime saygı duymak ve doğru şekilde destekleyebilmek yaşam boyu olumlu etkiler yaratacak önemli bir ebeveynlik görevidir.