BİREYSEL DANIŞMANLIK

Aileler bebeklikten itibaren ilkokul yaşları dahil tüm gelişim süreçleri boyunca çocuklarıyla ilgili yaşadıkları gelişimsel soru ve zorluklara çözüm bulmak ve ebeveyn olarak nasıl davranmaları gerektiğini belirlemek için İPC’den bireysel danışmanlık hizmeti alabilirler. Yaklaşık bir saat suren bireysel danışmanlık seanslarında önce aile başvuru sebebini anlatır, daha sonra gerekli görülüyorsa çocukla oyun odamızda uzmanımız tarafından gözlem ve testlere dayalı bir değerlendirme yapılır ve son bölümde sorunun çözüm yolları konuşulur, tavsiyeler aktarılır.

0-12 Aylık Dönem Bireysel Danışmanlık Konuları:

 • 0-1 yaş döneminde beyin gelişimini destekleyici oyun fikirleri ve ebeveynlik yaklaşımları
 • Güvenli bağlanma/bağımsızlaşma süreciyle ilgili sorular
 • Annenin işe dönüş aşamasında yaşanan sorunların çözümü: Anne-bebek bağının sürdürülmesi, doğru bakıcı seçimi vb.
 • Bebeğin sosyo-duygusal, zihinsel ve dil gelişimi takibi (3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay) ve gelişimi desteklemeye yönelik tavsiyeler
 • Sütten kesme, katı gıdalara geçiş gibi beslenme konularında destek

12-36 Aylık Dönem Bireysel Danışmanlık Konuları:

 • Öfke nöbetleri ve inatlaşma gibi gelişimsel zorlanma süreçlerinde destek, pozitif disiplin yöntemleri
 • Gelişlimi destekleyici ebeveyn-çocuk oyun yaklaşımı ve oyun fikirleri
 • Dil gelişimi
 • Kreşe geçiş
 • Tuvalet eğitimi
 • Çocuklarda cinsel gelişim
 • Çocuklarda yeme problemlerini önleme
 • Teknoloji kullanımı
 • Kardeşe hazırlık ve kardeş kıskançlığı
 • Ebeveynden ayrılık endişesi
 • Boşanma, taşınma, ayrılık gibi ailedeki önemli değişim süreçlerinde destek

3-6 Yaş Bireysel Danışmanlık Konuları:

Bu yaş grubu için yukarıda bahsedilen konulara ek olarak:

 • Okul seçimi ve okula adaptasyon sürecinde destek. Bu çalışmada test, gözlem ve görüşme yoluyla çocuğun kişisel özellikleri (duygusal yapısı, mizacı, yetenekleri) değerlendirilir ve ailenin beklentileri de göz önünde bulundurularak okul seçimiyle ilgili tavsiyeler üretilir.
 • Aile içinde kurallar ve sınırlar konusunda çocukla yaşanan çatışmaların çözümü
 • Çocukluk korkularıyla başa çıkma
 • Akranlarla yaşanan sosyal sorunlarda ve okula uyum sürecinde destek

Okul Çağı Çocukları Bireysel Danışmanlık Konuları:

 • Hem akademik başarıyı hem sanat, spor ve sosyal öğrenme gibi tüm gelişim alanlarında çocuğun performansını belirleyen Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık, Ardıllık isimli bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve aile, okul rehberlik servisleri ile çocuğun bağlantıda olduğu diğer özel eğitmenlere  raporlanarak destekleyici tavsiyeler üretilmesi
 • Akran ilişkilerinde saldırganlık, içe kapalılık ya da uyumsuzluk gibi zorlanmaların çözümleri
 • Aile içi iletişim ve sınır koyma süreçlerinde yaşanan zorluklar


Randevu almak için 212 351 90 01’i arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.