GELİŞİM TAKİBİ

İPC’de bebeklikten itibaren çocuklara gözlem ve testler aracılığıyla gelişim değerlendirmesi uygulanmakta ve çocuğun zihinsel, sosyo-duygusal, dil ve motor beceriler bakımından ne seviyede olduğunu gösteren bir gelişim profili çıkarılmaktadır. Gelişim Takibi ismini verdiğimiz bu görüşmelerde önce çocuk ve ebeveynlerin etkileşimi oyun odamızda doğal gözlem metoduyla değerlendirilir ve daha sonra aileye çocuğun becerileri hakkında detaylı sorular sorularak gelişim düzeyi hesaplanır. Görüşmenin son bölümünde sonuçlar paylaşılır ve aileye gelişimi destekleyici tavsiyeler aktarılır. Ayrıca, görüşmeyi takip eden günlerde değerlendirmenin sonucu ve gelişimsel tavsiyeler ayrı bir rapor olarak ebeveynlere e-posta yoluyla ulaştırılır. Gelişim Takibi görüşmelerinin idealde 3 en geç de 6 ayda bir tekrarlanması çocuk ve aile için oldukça faydalı olmaktadır.

Çocuklar zihinsel, sosyal, duygusal, dil ve motor beceriler bakımından her gün yeni şeyler öğrenir ve gelişirler. Sağlıklı gelişen her çocuğun belli bir yaş aralığında belirli becerileri mutlaka sergilemesi beklenir. Bir çocuğun sağlıklı geliştiğine emin olmak için temel beceriler bakımından akranlarıyla karşılaştırılıp hangi seviyede olduğu değerlendirilir. Aynı bir çocuk doktorunun boy, kilo ve kafa çevresini ölçerek fiziksel gelişimi izlemesi gibi zihinsel, sosyal, duygusal, dil ve motor beceriler bakımından da çocuğun gelişim takibi mutlaka yapılmalıdır.

Gelişim takibi sayesinde çocuğunuzun sağlıklı geliştiğinden emin olabilir, eğer bir gecikme varsa erken dönemde teşhis edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz. Erken dönemde becerileri keşfedilip doğru yönlendirilen çocuklar ileride daha mutlu ve üretken bireyler olurlar.  Ebeveyn olarak çocuğunuzun ne tür becerilere sahip olduğunu bilmeniz ve güçlü yönlerini fark etmeniz, ona sunacağınız ebeveynlik yaklaşımı ve eğitim ortamı gibi konularda en doğru kararı almanızı sağlar.  Bu sebeple ilk yıllar boyunca çocukların düzenli şekilde gelişim takibi yapılmalıdır.

Aşağıda İPC’de uygulanan testler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Gelişim Tarama Envanteri: Bu test, 0-6 yaş arası çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Test, anneye çocuk hakkında sorular sorarak uygulanır ve çocuğun Zihinsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal-Öz bakım becerileri bakımından takvim yaşının neresinde olduğu tespit edilir. Bebeklikten (0-3 ay)başlayarak belirli aralıklarla (3 ya da 6 ayda 1)uygulanması tavsiye edilir.  Bu sayede, çocuğunuzun hangi alanda daha hızlı ya da yavaş ilerlediğini görür ve çevresel koşulları çocuğunuzun gelişim potansiyelini arttıracak şekilde düzenleyebilirsiniz.

 

İPC Mizaç Anketi: Bu anket, 2-8 yaş arası çocukların mizaç eğilimini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Bu ankette, anne/babaya çocuk hakkında sorular sorularak çocuğun 6 farklı mizaç özelliği değerlendirilir: Duygu Durumu, Çekingenlik Düzeyi, Uyum Kapasitesi, Aktivite Düzeyi, Kararlılık ve Uyaranlara Duyarlılık. Bu mizaç özellikleri, kişiliği tanımlamak için kullanılan temel unsurlar olarak görülür. Çocuğun her bir mizaç özelliği değerlendirilirken, akranları arasındaki ortalamaya bakılır ve çocuğun ortalamanın ne derece altında ya da üstünde olduğu hesaplanır. Bu anket sayesinde, aile çocuğun kendine özgü mizacını öğrenerek çocuğa sunulması gereken ebeveynlik yaklaşımı ve eğitim ortamı gibi konularda doğru kararlar verebilir.

Good Enough-Harris “Bir Adam Çiz/Bir Aile Resmi Çiz” Testi: Bu test, çizdiği resimlerin takvim yaşına uygun olup olmadığına bakarak çocuğun zihinsel gelişimini değerlendirmeye yarar. Ancak daha önemlisi, çocuklar resimler yoluyla duygularını yansıtır (projeksiyon)ve olaylar hakkındaki düşüncelerini ifade ederler. “Bir Adam Çiz” testi, projektif yönü sayesinde çocuğun duygusal durumu ve iç dünyası (kendisi ve ailesiyle ilgili neler hissettiği, nelere üzüldüğü ve nelerden mutlu olduğu) hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

Louisa Düss Hikayaler Testi: Bu test, 4 yaşından itibaren çocukların ebeveyne bağlanma, kardeş rekabeti, suçlanma duygusu, yeterlilik hissi, paylaşma becerisi, kıskançlık, inatlaşma, korku ve kaygılar gibi psikolojik süreçler bakımından durumunu değerlendirmeye yarayan projektif bir testtir. Çocuğa belirli duygusal durumlara değinen kısa hikayeler okunur ve hikaye hakkında sorular sorulur. Çocuğun verdiği cevaplara bağlı olarak iç dünyasına dair ipuçları yakalanır. Ailenin çocukla ilgili verdiği bilgiler, gözlem ve diğer testlerin sonuçlarıyla bu değerlendirme birleştirilerek çocuğun yaşadığı zorlukların çözümüne yönelik tavsiyeler üretilir.

Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi: Bu test, 2-8 yaş arası çocukların dil gelişimini ve özellikle kelime algılama becerilerini ölçer. Çocuğa üzerinde resimler bulunan kartlar sunulur ve ismi söylenen resmi göstermesi istenir. Bu testi, 2 yaştan itibaren uygulayarak çocuğun dil becerilerini takip edebiliriz. Çocuğunuzun dil becerilerinin hangi seviyede olduğunu bilmek, zihinsel ve sosyal kapasitesini desteklemek bakımından iyi bir yol göstericidir.

 

Bender-Gestalt Psikomotor Algı Testi: Bu test, çocukların akademik eğitime hazır olma derecelerini değerlendiren bireysel bir zihinsel gelişim testidir.  Çocuktan farklı şekiller çizmesi istenerek, görsel beceriler ve motor algılama bakımından beyin fonksiyonları değerlendirilir.  Bu değerlendirme sayesinde çocuğunuzun ilkokula geçişini destekleme ve okul/öğretmen seçimi gibi konularda kararlarınızı daha doğru verebilirsiniz.

Çocuğunuza nasıl bir gelişim takip programı uygulamanın doğru olacağını öğrenmek ve testler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizi 212 351 90 01’den arayabilirsiniz.