MERHABA ÇOCUKLUK

Merhaba Çocukluk Ebeveyn Destek Eğitimi

Yürümeye başlamak, bebeklikten  çocukluğa geçiş anlamına gelir. Bu dönemden okul yıllarına kadar çocuğunuzla sevgi-disiplin dengesi kurmaya çalışırken yol göstericiniz olacak eğitim programıdır.

 

Merhaba Çocukluk, çocuk gelişimi literatürünün en kabul gören yaklaşımlarından olan “Attachment Theory” (Bağlanma Kuramı) temelinde hazırlanmış, küçük çocukların okul yıllarına kadar ebeveynlere destek sağlayan bir eğitim programıdır.

Uzman Psikolog Sinem Olcay tarafından ülkemize adapte edilen program yurtdışında 20 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır.

Programın bugüne kadar binlerce ailenin yaşamında yaratmış olduğu pozitif etkiler ve çocukların sosyo-duygusal gelişimine katkısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Merhaba Çocukluk Programı’na yürümeye geçişten sonra anneler ya da çift olarak anne babalar katılabilirler.

Karşılıklı etkileşime dayalı olan program, her biri yaklaşık 1,5 saat süren toplam 2 grup buluşmasından oluşuyor.

 

Programda;

 • Bağımsızlaşma süreci ve benlik gelişimini teşvik
 • Gelişimi destekleyici, pozitif disiplin yöntemleri
 • Duygu düzenlemesi ve öz-kontrol becerisi kazandırma
 • Bireysel özelliklerin anlaşılması
 • Zihinsel becerileri ve dikkat gelişimini destekleyici oyunlar
 • Dil ve iletişim becerilerini geliştiren ebeveyn yaklaşımları
 • Öfke nöbetleriyle başa çıkma
 • Ebeveynden ayrılma endişesi
 • Cinsel gelişim
 • Yeme problemlerini önleme
 • Gece uyanmaları, uykuya direnme, korkular gibi uyku problemlerinin çözümü
 • Akran ilişkilerinde rehberlik gibi konular işleniyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşim kalitesini artırarak küçük çocuklarda sağlıklı benlik gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Merhaba Çocukluk Programı’nın ayrıntılı ders içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

 

1.Buluşma: Sosyo-Duygusal İhtiyaçlar

Sosyal ve duygusal ihtiyaçları karşılanan bir çocuk kendini mutlu hisseder ve içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal dünyayı sağlıklı bir şekilde keşfetmeyi başarır. Bu derste küçük çocukların; kendini yeterli hissetme, onaylanma, fark edilme, kontrol duygusu ve aidiyet hissi yaşama gibi sosyo-duygusal gelişim ihtiyaçları anlatılır. Ebeveynlerin günlük etkileşimlerde bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri örneklerle açıklanır. Bu sayede, ebeveynlerin çocukların sosyo-duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığı ve bu ihtiyaçları karşılama becerisi pekişir.

Günlük etkileşimlerinizde çocuğunuzla işbirliği kurabilmeniz çocuğunuza size güvenmeyi öğretirken bir yandan da bağımsızlaşma sürecini teşvik eder.  Bu derste; ebeveyn-çocuk ilişkisinde işbirliği kurabilmenin önemi ve bu işbirliğini sağlamanın yöntemleri anlatılır. Böylece, ebeveynlerin okul öncesi dönemi çok daha uyumlu şekilde idare edebilmesi ve çocuklarında benlik gelişimini teşvik edebilmesi sağlanır.

Programda her bir ders için hazırlanmış notlar, gerçek hayatta karşılaşılan durumların daha iyi anlaşılması için video örnekleri ve aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını alabileceğiniz soru-cevap bölümleri bulunmaktadır.

2.Buluşma: Pozitif Disiplin
Okul öncesi dönemde genellikle çocuğun istekleri ve ebeveynin çocuğu kontrol altında tutma ihtiyacı arasında çatışma yaşanır. Bu dönemde çocuklar egosantrik olmalarına rağmen çevrenin kurallarını ve davranış standartlarını öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu derste; bu yaş dönemine uygun gelişimi-destekleyici, pozitif disiplin yöntemleri anlatılır. Bu tarz bir disiplin, çocuğun kendini sakin ve güvende hissetmesine, duygularını anlama ve düzenleme becerisi kazanmasına, sosyal açıdan uyumlu davranış modelleri geliştirmesine yardımcı olur.

Bu derste, çoğu zaman okul öncesi dönemde normal gelişimin bir parçası olarak görülen ama ebeveyn tutumuna bağlı olarak kronikleşebilecek zorlayıcı çocuk davranışları (Örn, ebeveynden ayrılma endişesi, yemek seçme/iştahsızlık, uykuya direnme, ebeveyne vurma ya da ısırma şeklinde agresif davranışlar, alışveriş merkezi gibi kamu alanlarında söz dinlememe, çekingenlik, akran ilişkisi kuramama vb.) değerlendirilir. Ebeveynlerin bu davranışları anlaması ve etkin müdahale yöntemleri geliştirmesi sağlanır.